วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปประกอบพิธีกรรมทางพระพทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต่างๆ

Loading