วันที่ 18-19 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรนักเรียน เนื่องในกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และเชิดชูเกียรติภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมสตรีสิริเกศ ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

Loading