วีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ


ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา

1. พิมพ์แบบชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ >>  https://schoolbillingdev31.com/SBSSK/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx หรือสแกน QRcode เพื่อไปหน้าพิมพ์แบบชำระเงิน

2. กรอก เลข 13 หลักของนักเรียน หรือ ชื่อ นามสกุล กดปุ่ม แว่นขยาย

3. เมื่อพบชื่อของนักเรียน ให้ตรวจสอบรายละเอียดยอดค่าบำรุงการศึกษา แล้วเลื่อนลงไปจนสุดหน้า เพื่อสแกน QRcode ของแอพลิเคชั่นธนาคาร (ตามรายชื่อธนาคารที่รองรับ) หรือกดพิมพ์ ใบแจ้งชำระเงินเพื่อชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา โดยนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย (มีค่าธรรมเนียม)

4. นำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ไปชำระเงิน ได้ 2 ช่องทาง คือ

4.1 ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย โดยพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาไปยื่นที่ธนาคาร
4.2 ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร


ตัวอย่างเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา
(นำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย)

Loading