วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดโครงการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อมสำหรับวัยรุ่น วัยเรียน เพื่อให้นักเรียได้ตระหนักในการใช้ชีวิตในวัยเรียน

Loading