กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรม การแข่งขันส้มตำลีลา โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ ที่ 21 กิจกรรมค่ายทักษะอาชีพ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 รับสมัคร ร่วมแข่งขัน ส้มตำลีลา ม. ต้น ม.ปลาย ทีมละ 3 คน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทุกทีมที่สมัครประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

Loading