วันที ่5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด และโรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading