วันที่ 6 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และการงานอาชีพ  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading