2 กันยายน 2565 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษจัดการประกวด “มิสนิวเปเปอร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading