5 กันยายน 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคม เติมพิทยาไพสิฐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีนายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ รักษาราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดอบรม

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading