5 กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดงาน “จากกันใช่จากไกล ยังห่วงใย หัวใจไม่ลืมเลือน พี่จุ๋ม พัชรา โถทอง” ผู้เกีษยณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศรีพันทา โรงแรมศรีลำดวน

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading