6 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรการประกวดอ่านทำนองเสนาะให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading