6 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมส้มตำลีลา ในโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ ที่ 21 กิจกรรมค่ายทักษะอาชีพ จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading