7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดการประชุมหัวหน้างานในกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อเตรียมการประชุมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชมพูขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading