7 กันยายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมการประชุมครูและบุคลากรสังกัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกาญจนศิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading