13 กันยายน 2565 งานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมแกนนำ ค่ายคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ strong” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยนักเรียนแกนนำจากทุกระดับชั้นเข้ามร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading