19 กันยายน 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 17/2565 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีนายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading