วันที่ 21 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการ นายภูมิภัทร มาลี พร้อมด้วยครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจักรพรรดิมาลา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

Loading