21 กันยายน 256 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ บ.พ. สตรีสิริเกศ” ให้ครูประจักษ์ พันธสีมา และครูพัชรา โถทอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading