22 กันยายน 2565 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเนื่องในงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมกาญจน์ศิริ โดยมีนายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading