22 กันยายน 2565 งานประเมินวิทยฐานะ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกาญจน์ศิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading