วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายภูเบศ เศรษฐบุตร ผู้ดูแลเว็บไซต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ในรูปแบบ Online จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยมีพันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิฑีการจัดอบรมดังกล่าว

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading