วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจากนายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading