วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมอบรมมัคนายกน้อย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธีเปิด

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading