วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading