วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 15/2566 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีนายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading