วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครู เนื่องในการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2566 ณ โดมสตรีสิริเกศ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมอบเกียรติให้กับนักเรียนและคณะครูในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading