วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนที่เชื่อมโยงกรอบหลักสูตรจังหวัดศรีสะเกษ (SISAKET ASTECS) โดยได้รับเกียรติจาก นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading