วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายภูเบศ เศรษฐบุตร ผู้ดูแลเว็บไซต์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ และนายฑิฆัมพร จิรนันท์สิริ งานโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ได้รับเกียรติจาก นางรัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading