วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม”โครงการค่ายทักษะอาชีพ และโครงการเปิดบ้านอวดงานศิลป์ถิ่นสตรีสิริเกศ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธิเปิด ณ โดมสตรีสิริเกศ

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวิทยากรภายนอกจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading