📣 ศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านใดสนใจ เชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองได้ฟรี สนใจติดต่อสอบถาม และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีสิริเกศ

✅ รายละเอียดการอบรม✅

📍วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 : การอบรมเตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR สำหรับครูที่ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ณ ศูนย์ HCEC สตรีสิริเกศ

ลิงค์สมัคร >> https://forms.gle/zow5Av1ovFiuzkao8

📍วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 : Communication Language Teaching & Active Learning Workshop for English Teacher ณ ศูนย์ HCEC สตรีสิริเกศ

ลิงค์สมัคร >> https://forms.gle/9iPoJNTTTSkNmV9y8

📍วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 : การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

รายละเอียด : ติดตามการประชาสัมพันธ์เพิ่มจากศูนย์ HCEC สตรีสิริเกศ

📍วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 : การอบรมการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการออกแบบลักสูตรการจัดการความรู้้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha – Ching)

รายละเอียด : ติดตามการประชาสัมพันธ์เพิ่มจากศูนย์ HCEC สตรีสิริเกศ


รายละเอียดการอบรม

ที่มา ศูนย์ HCEC Satreesiriket-sisaket

Loading