วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับสมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์ องค์กรสภาสังคมสงเคราะห์ สมาคมสภาสงเคราะห์ 76 จังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ได้รับเกียรติจากนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสมปัญหาความเดือดร้อน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสมปัญหาทางสังคม และผู้ด้อยโอกาส มอบเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็ก มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส มอบผ้าห่ม มุ้งกันยุง และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading