📣📣📣ประกาศผลการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2566🌟
✨✨สามารถดาวน์โหลดประกาศและผลการแข่งขันได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1H1SXZhc-HAUdzbi5wxRzp4RsgSGWwuhn
✨✨สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 🌟
✨✨นักเรียนที่ได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลได้ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เวลา 8.00 น.🌟

Loading