ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนปกติ หนึ่งคนหนึ่งสมรรถนะหนึ่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2567

รายละเอียด ดังนี้

 1. จบจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ (ผ่านคุณลักษณะ) : รายงานตัว ลำดับที่ 1 – 239
 2. จบจากที่อื่น/สตรีสิริเกศ ไม่ผ่านคุณลักษณะ : รายงานตัว ลำดับที่ 1 – 85
 3. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ : รายงานตัว ลำดับที่ 1 – 20

รายละเอียด

 1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตัวจริงตามลำดับที่ประกาศ ให้มารายงานตัวและรับเอกสารชุดมอบตัว ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
 2. ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีรายชื่อเป็นตัวจริง ให้มามอบตัว โดยนำเอกสารตามประกาศมาส่งในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
  – เวลา 09.00 น. ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียน
  – เวลา 10.00 น. ดำเนินการมอบตัวที่ห้องเรียน ที่โรงเรียนกำหนด
 3. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองให้มามอบตัวในลำดับถัดไป

จบจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ (ผ่านคุณลักษณะ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนปกติจบจากสตรีสิริเกศ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ลิงค์สำรอง : นักเรียนที่จบจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ >> https://drive.google.com/file/d/1ooT1lu99UdifaQSYiP4OxeofXAKd1aNG
หมายเหตุ เรียงตามลำดับคะแนน

จบจากที่อื่น/สตรีสิริเกศ ไม่ผ่านคุณลักษณะ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนปกติจบจากที่อื่น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ลิงค์สำรอง : นักเรียนที่จบจากที่อื่น/สตรีสิริเกศ ไม่ผ่านคุณลักษณะ >> https://drive.google.com/file/d/17ToxwbyIYNPxCUk8txjmF_6Cgzofh7Pd

หมายเหตุ

 1. เรียงตามลำดับคะแนน
 2. นักเรียนความสามารถพิเศษ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก นำมาพิจารณาร่วมกับนักเรียนจบจากที่อื่น

นักเรียนความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนปกติความสามารถพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ลิงค์สำรอง : นักเรียนความสามารถพิเศษ >> https://drive.google.com/file/d/1nsByHZdIrXOgeCEs7S8VrAxc1Gr6BTl2
หมายเหตุ เรียงตามประเภทการสมัคร

หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองให้มามอบตัวในลำดับถัดไป

Loading