ทะเบียน E-mail นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2567 >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FfdXoT0UaMrDbi7TAFKBvJ40lzBXHrnyLiGysnJeaY

แนวทางในการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ปลอดภัย
1. รหัสผ่านอีเมล ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัว ควรประกอบด้วย ตัวเลข , ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ , อักษรพิเศษ เช่น #$&)
2. ไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด , เบอร์โทรศัพท์ มาตั้งเป็นรหัสผ่าน
3. ไม่ใช้คำศัพท์ทั่วไป หรือตัวเลขเรียงกัน เช่น password , 12345678 มาตั้งเป็นรหัสผ่าน

หมายเหตุ หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือ ลืมรหัสผ่าน
ติดต่อครูภูเบศ เศรษฐบุตร ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบอีเมลโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Download : pdf

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลโรงเรียน

Download : pdf

Loading